portugalsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Director general.
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
VB, finanční ředitel
Director general executiv.
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
USA, finanční ředitel
Director de marketing
Diretor(a) de Marketing
Gerente de Marketing
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Director de vânzări
Diretor(a) de Vendas
Gerente de Vendas
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Directorul serviciului de relaţii cu clienţii
Diretor(a) de Relacionamento
Gerente de Relacionamento
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Director de personal
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Director de resurse umane
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Şef de birou
Gerente de Escritório
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Secretar
Secretário(a)
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Contabil şef
Contador(a)
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Director tehnic
Diretor(a) Técnico(a)
Responsável Técnico(a)
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Director de cercetare şi dezvoltare
Diretor(a) de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Diretor(a) de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Gerente de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Director de producţie
Diretor(a) de Produção
Gerente de Produção
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Directorul de fabrică
Gerente de Fábrica
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben