maďarsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Director general.
Elnök és ügyvezető igazgató
VB, finanční ředitel
Director general executiv.
Vezérigazgató
USA, finanční ředitel
Director de marketing
Marketing igazgató
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Director de vânzări
Kereskedelmi igazgató
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Directorul serviciului de relaţii cu clienţii
Ügyfélszolgálati menedzser
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Director de personal
Személyzeti Igazgató
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Director de resurse umane
Emberi erőforrások igazgató (HR igazgató)
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Şef de birou
Irodaigazgató
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Secretar
Vállalati titkár/titkárnő
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Contabil şef
Főkönyvelő
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Director tehnic
Műszaki Igazgató
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Director de cercetare şi dezvoltare
Kutatási és Fejlesztési Igazgató
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Director de producţie
Termelési Igazgató
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Directorul de fabrică
Üzemi Igazgató/Üzemvezető
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben