italsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Director general.
Amministratore delegato
VB, finanční ředitel
Director general executiv.
Amministratore delegato
USA, finanční ředitel
Director de marketing
Responsabile marketing
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Director de vânzări
Responsabile vendite
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Directorul serviciului de relaţii cu clienţii
Responsabile del servizio clienti
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Director de personal
Responsabile risorse umane
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Director de resurse umane
Responsabile risorse umane
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Şef de birou
Capoufficio
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Secretar
Segretario aziendale
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Contabil şef
Contabile
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Director tehnic
Direttore tecnico
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Director de cercetare şi dezvoltare
Responsabile ricerca e sviluppo
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Director de producţie
Responsabile del finissaggio
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Directorul de fabrică
Direttore d'industria
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben