finsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Director general.
Hallituksen puheenjohtaja
VB, finanční ředitel
Director general executiv.
Toimitusjohtaja
USA, finanční ředitel
Director de marketing
Markkinointipäällikkö
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Director de vânzări
Myyntipäällikkö
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Directorul serviciului de relaţii cu clienţii
Asiakaspalvelupäällikkö
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Director de personal
Henkilöstöpäällikkö
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Director de resurse umane
Henkilöstöpäällikkö
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Şef de birou
Toimistopäällikkö
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Secretar
Toimitusjohtaja
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Contabil şef
Talouspäällikkö
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Director tehnic
Tekninen päällikkö
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Director de cercetare şi dezvoltare
Kehitys - ja tutkimuspäällikkö
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Director de producţie
Tuotantopäällikkö
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Directorul de fabrică
Tehdaspäällikkö
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben