dánsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Director general.
Formand og Administrerende Direktør
VB, finanční ředitel
Director general executiv.
Administrerende Direktør
USA, finanční ředitel
Director de marketing
Marketingdirektør
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Director de vânzări
Salgschef
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Directorul serviciului de relaţii cu clienţii
Kundeservice Direktør
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Director de personal
Personaledirektør
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Director de resurse umane
Personaleafdelingsleder
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Şef de birou
Kontorleder
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Secretar
Virksomheds Sekretær
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Contabil şef
Regnskabschef
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Director tehnic
Teknisk Direktør
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Director de cercetare şi dezvoltare
Forskning og Udviklings Direktør
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Director de producţie
Produktionsleder
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Directorul de fabrică
Fabriksdirektør
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben