čínsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Director general.
主席兼总裁
VB, finanční ředitel
Director general executiv.
首席执行官
USA, finanční ředitel
Director de marketing
营销总监
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Director de vânzări
销售总监
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Directorul serviciului de relaţii cu clienţii
客户服务经理
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Director de personal
人事总监
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Director de resurse umane
人力资源经理
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Şef de birou
办公室经理
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Secretar
公司秘书
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Contabil şef
总会计师
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Director tehnic
技术总监
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Director de cercetare şi dezvoltare
研发经理
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Director de producţie
生产总监
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Directorul de fabrică
工厂经理
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben