česky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Director general.
Předseda představenstva a generální ředitel
VB, finanční ředitel
Director general executiv.
Generální ředitel (CEO)
USA, finanční ředitel
Director de marketing
Marketingový ředitel
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Director de vânzări
Obchodní ředitel
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Directorul serviciului de relaţii cu clienţii
Ředitel servisu / klientských služeb
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Director de personal
Personální ředitel
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Director de resurse umane
Personální ředitel
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Şef de birou
Office Manager
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Secretar
Tajemník společnosti
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Contabil şef
Hlavní účetní
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Director tehnic
Ředitel informačních technologií
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Director de cercetare şi dezvoltare
Vedoucí výzkumu a vývoje
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Director de producţie
Produkční ředitel
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Directorul de fabrică
Ředitel továrny
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben