švédsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
VB, finanční ředitel
Διευθύνων Σύμβουλος
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
USA, finanční ředitel
Διευθυντής Μάρκετινγκ
marknadsföringschef
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Διευθυντής Πωλήσεων
försäljningschef
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
kundservicechef
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Διευθυντής Προσωπικού
personalchef
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
personalchef
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Υπεύθυνος Γραφείου
kontorschef
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Γραμματέας της Εταιρείας
chefskamrer
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
ekonomichef
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Τεχνικός Διευθυντής
IT-chef
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
forsknings- och utvecklingschef
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Διευθυντής παραγωγής
produktionschef
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Διευθυντής Εργοστασίου
fabrikschef
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben