španělsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Presidente / Director y Gerente General / Director Administrativo / Director Ejecutivo
VB, finanční ředitel
Διευθύνων Σύμβουλος
Presidente / Director y Gerente General / Director Ejecutivo
USA, finanční ředitel
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Director de mercadeo
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Διευθυντής Πωλήσεων
Director de ventas
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Director de atención al cliente
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Διευθυντής Προσωπικού
Director de personal
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Director de RR.HH. (Director de recursos humanos)
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Υπεύθυνος Γραφείου
Director / Gerente
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Γραμματέας της Εταιρείας
Secretario de la Sociedad
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Contador principal
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Τεχνικός Διευθυντής
Director de informática
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Director de investigación y desarrollo
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Διευθυντής παραγωγής
Director de producción
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Διευθυντής Εργοστασίου
Director de fábrica
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben