rumunsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Director general.
VB, finanční ředitel
Διευθύνων Σύμβουλος
Director general executiv.
USA, finanční ředitel
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Director de marketing
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Διευθυντής Πωλήσεων
Director de vânzări
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Directorul serviciului de relaţii cu clienţii
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Διευθυντής Προσωπικού
Director de personal
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Director de resurse umane
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Υπεύθυνος Γραφείου
Şef de birou
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Γραμματέας της Εταιρείας
Secretar
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Contabil şef
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Τεχνικός Διευθυντής
Director tehnic
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Director de cercetare şi dezvoltare
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Διευθυντής παραγωγής
Director de producţie
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Διευθυντής Εργοστασίου
Directorul de fabrică
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben