anglicky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Chairman and Managing Director
VB, finanční ředitel
Διευθύνων Σύμβουλος
Chief Executive Officer (CEO)
USA, finanční ředitel
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Marketing Director
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Διευθυντής Πωλήσεων
Sales Manager
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Client Services Manager
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Διευθυντής Προσωπικού
Personnel Director
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Human Resources Manager
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Υπεύθυνος Γραφείου
Office Manager
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Γραμματέας της Εταιρείας
Company Secretary
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Chief Accountant
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Τεχνικός Διευθυντής
Technical Director
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Research and Development Manager
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Διευθυντής παραγωγής
Production Director
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Διευθυντής Εργοστασίου
Factory Manager
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben