španělsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Presidente / Director y Gerente General / Director Administrativo / Director Ejecutivo
VB, finanční ředitel
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Presidente / Director y Gerente General / Director Ejecutivo
USA, finanční ředitel
Diretor(a) de Marketing
Gerente de Marketing
Director de mercadeo
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Diretor(a) de Vendas
Gerente de Vendas
Director de ventas
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Diretor(a) de Relacionamento
Gerente de Relacionamento
Director de atención al cliente
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Director de personal
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Director de RR.HH. (Director de recursos humanos)
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Gerente de Escritório
Director / Gerente
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Secretário(a)
Secretario de la Sociedad
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Contador(a)
Contador principal
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Diretor(a) Técnico(a)
Responsável Técnico(a)
Director de informática
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Diretor(a) de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Diretor(a) de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Gerente de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Director de investigación y desarrollo
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Diretor(a) de Produção
Gerente de Produção
Director de producción
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Gerente de Fábrica
Director de fábrica
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben