rumunsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Director general.
VB, finanční ředitel
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Director general executiv.
USA, finanční ředitel
Diretor(a) de Marketing
Gerente de Marketing
Director de marketing
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Diretor(a) de Vendas
Gerente de Vendas
Director de vânzări
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Diretor(a) de Relacionamento
Gerente de Relacionamento
Directorul serviciului de relaţii cu clienţii
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Director de personal
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Director de resurse umane
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Gerente de Escritório
Şef de birou
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Secretário(a)
Secretar
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Contador(a)
Contabil şef
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Diretor(a) Técnico(a)
Responsável Técnico(a)
Director tehnic
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Diretor(a) de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Diretor(a) de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Gerente de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Director de cercetare şi dezvoltare
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Diretor(a) de Produção
Gerente de Produção
Director de producţie
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Gerente de Fábrica
Directorul de fabrică
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben