italsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Amministratore delegato
VB, finanční ředitel
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
Amministratore delegato
USA, finanční ředitel
Diretor(a) de Marketing
Gerente de Marketing
Responsabile marketing
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Diretor(a) de Vendas
Gerente de Vendas
Responsabile vendite
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Diretor(a) de Relacionamento
Gerente de Relacionamento
Responsabile del servizio clienti
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Responsabile risorse umane
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
Responsabile risorse umane
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Gerente de Escritório
Capoufficio
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Secretário(a)
Segretario aziendale
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Contador(a)
Contabile
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Diretor(a) Técnico(a)
Responsável Técnico(a)
Direttore tecnico
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Diretor(a) de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Diretor(a) de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Gerente de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Responsabile ricerca e sviluppo
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Diretor(a) de Produção
Gerente de Produção
Responsabile del finissaggio
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Gerente de Fábrica
Direttore d'industria
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben