maďarsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

President-commissaris
Elnök és ügyvezető igazgató
VB, finanční ředitel
President-directeur
Vezérigazgató
USA, finanční ředitel
Commercieel Directeur
Marketing igazgató
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Verkoopleider
Kereskedelmi igazgató
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Hoofd Klantenafdeling
Ügyfélszolgálati menedzser
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Hoofd Personeelszaken
Személyzeti Igazgató
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Hoofd Personeelszaken
Emberi erőforrások igazgató (HR igazgató)
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Bureauchef
Irodaigazgató
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Bedrijfssecretaris
Vállalati titkár/titkárnő
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Hoofd Boekhouding
Főkönyvelő
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Technisch Directeur
Műszaki Igazgató
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Hoofd Onderzoek en Ontwikkeling
Kutatási és Fejlesztési Igazgató
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Productieleider
Termelési Igazgató
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Bedrijfsleider
Üzemi Igazgató/Üzemvezető
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben