finsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Vorstandsvorsitzender
Hallituksen puheenjohtaja
VB, finanční ředitel
Geschäftsführer
Toimitusjohtaja
USA, finanční ředitel
Marketingdirektor
Markkinointipäällikkö
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Vertriebsleiter
Myyntipäällikkö
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Leiter Kundenbetreuung
Asiakaspalvelupäällikkö
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Leiter Personal
Henkilöstöpäällikkö
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Leiter Personal
Henkilöstöpäällikkö
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Geschäftsstellenleiter
Toimistopäällikkö
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Gesellschaftssekretär
Toimitusjohtaja
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Leiter Buchhaltung
Talouspäällikkö
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Direktor Technik
Tekninen päällikkö
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Leiter Forschung und Entwicklung
Kehitys - ja tutkimuspäällikkö
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Produktionsleiter
Tuotantopäällikkö
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Werksleiter
Tehdaspäällikkö
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben