rusky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

의장님/ 이사님
Фин. дир. (финансовый директор)
VB, finanční ředitel
CEO(씨이오)
Ген. дир. (генеральный директор)
USA, finanční ředitel
마케팅 담당자님
Главный маркетолог
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
세일 매니저님
Главный менеджер по продажам
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
고객서비스팀 매니저님
Менеджер по работе с клиентами
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
개인담당 매니저님 (퍼스널 디랙터 님)
Директор по персоналу
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
인사관리 매니저님
Менеджер по персоналу
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
오피스 매니저님
Офис менеджер
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
회사비서
Секретарь
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
최고 회계사님
Бухгалтер
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
기술관리자님
Технический директор
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
연구 개발 매니저님
Ресерч-менеджер
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
프로덕션 담당자님
Производственный директор
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
공장장님
Директов завода
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben