japonsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

의장님/ 이사님
経営責任者
VB, finanční ředitel
CEO(씨이오)
経営責任者
USA, finanční ředitel
마케팅 담당자님
マーケティング担当責任者
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
세일 매니저님
営業部長
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
고객서비스팀 매니저님
カスタマーサービス部部長
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
개인담당 매니저님 (퍼스널 디랙터 님)
人事部長
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
인사관리 매니저님
人事部長
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
오피스 매니저님
業務マネージャー/事務長
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
회사비서
総務部長
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
최고 회계사님
会計主任
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
기술관리자님
IT部長
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
연구 개발 매니저님
研究開発部長
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
프로덕션 담당자님
生産部部長
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
공장장님
工場長
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben