čínsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

의장님/ 이사님
主席兼总裁
VB, finanční ředitel
CEO(씨이오)
首席执行官
USA, finanční ředitel
마케팅 담당자님
营销总监
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
세일 매니저님
销售总监
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
고객서비스팀 매니저님
客户服务经理
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
개인담당 매니저님 (퍼스널 디랙터 님)
人事总监
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
인사관리 매니저님
人力资源经理
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
오피스 매니저님
办公室经理
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
회사비서
公司秘书
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
최고 회계사님
总会计师
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
기술관리자님
技术总监
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
연구 개발 매니저님
研发经理
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
프로덕션 담당자님
生产总监
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
공장장님
工厂经理
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben