anglicky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

의장님/ 이사님
Chairman and Managing Director
VB, finanční ředitel
CEO(씨이오)
Chief Executive Officer (CEO)
USA, finanční ředitel
마케팅 담당자님
Marketing Director
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
세일 매니저님
Sales Manager
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
고객서비스팀 매니저님
Client Services Manager
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
개인담당 매니저님 (퍼스널 디랙터 님)
Personnel Director
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
인사관리 매니저님
Human Resources Manager
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
오피스 매니저님
Office Manager
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
회사비서
Company Secretary
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
최고 회계사님
Chief Accountant
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
기술관리자님
Technical Director
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
연구 개발 매니저님
Research and Development Manager
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
프로덕션 담당자님
Production Director
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
공장장님
Factory Manager
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben