korejsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

経営責任者
의장님/ 이사님
VB, finanční ředitel
経営責任者
CEO(씨이오)
USA, finanční ředitel
マーケティング担当責任者
마케팅 담당자님
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
営業部長
세일 매니저님
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
カスタマーサービス部部長
고객서비스팀 매니저님
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
人事部長
개인담당 매니저님 (퍼스널 디랙터 님)
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
人事部長
인사관리 매니저님
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
業務マネージャー/事務長
오피스 매니저님
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
総務部長
회사비서
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
会計主任
최고 회계사님
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
IT部長
기술관리자님
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
研究開発部長
연구 개발 매니저님
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
生産部部長
프로덕션 담당자님
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
工場長
공장장님
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben