hindsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

経営責任者
अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
VB, finanční ředitel
経営責任者
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
USA, finanční ředitel
マーケティング担当責任者
विक्रय निर्देशक
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
営業部長
विक्री प्रबंधक
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
カスタマーサービス部部長
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
人事部長
मानव संसाधन निर्वाहक
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
人事部長
मानव संसाधन निर्वाहक
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
業務マネージャー/事務長
निर्वाहक
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
総務部長
कंपनी सचिव
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
会計主任
मुख्य लेखापाल
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
IT部長
तकनीकि अधिकारी
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
研究開発部長
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
生産部部長
उत्पादन निर्देशक
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
工場長
कारखाने का निर्वाहक
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben