rumunsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Amministratore delegato
Director general.
VB, finanční ředitel
Amministratore delegato
Director general executiv.
USA, finanční ředitel
Responsabile marketing
Director de marketing
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Responsabile vendite
Director de vânzări
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Responsabile del servizio clienti
Directorul serviciului de relaţii cu clienţii
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Responsabile risorse umane
Director de personal
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Responsabile risorse umane
Director de resurse umane
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Capoufficio
Şef de birou
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Segretario aziendale
Secretar
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Contabile
Contabil şef
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Direttore tecnico
Director tehnic
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Responsabile ricerca e sviluppo
Director de cercetare şi dezvoltare
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Responsabile del finissaggio
Director de producţie
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Direttore d'industria
Directorul de fabrică
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben