dánsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Amministratore delegato
Formand og Administrerende Direktør
VB, finanční ředitel
Amministratore delegato
Administrerende Direktør
USA, finanční ředitel
Responsabile marketing
Marketingdirektør
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Responsabile vendite
Salgschef
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Responsabile del servizio clienti
Kundeservice Direktør
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Responsabile risorse umane
Personaledirektør
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Responsabile risorse umane
Personaleafdelingsleder
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Capoufficio
Kontorleder
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Segretario aziendale
Virksomheds Sekretær
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Contabile
Regnskabschef
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Direttore tecnico
Teknisk Direktør
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Responsabile ricerca e sviluppo
Forskning og Udviklings Direktør
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Responsabile del finissaggio
Produktionsleder
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Direttore d'industria
Fabriksdirektør
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben