korejsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
의장님/ 이사님
VB, finanční ředitel
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
CEO(씨이오)
USA, finanční ředitel
विक्रय निर्देशक
마케팅 담당자님
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
विक्री प्रबंधक
세일 매니저님
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
고객서비스팀 매니저님
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
मानव संसाधन निर्वाहक
개인담당 매니저님 (퍼스널 디랙터 님)
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
मानव संसाधन निर्वाहक
인사관리 매니저님
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
निर्वाहक
오피스 매니저님
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
कंपनी सचिव
회사비서
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
मुख्य लेखापाल
최고 회계사님
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
तकनीकि अधिकारी
기술관리자님
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
연구 개발 매니저님
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
उत्पादन निर्देशक
프로덕션 담당자님
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
कारखाने का निर्वाहक
공장장님
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben