esperantsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
Prezidanto kaj Administra Direktoro
VB, finanční ředitel
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
Ĉefa Administra Oficiro
USA, finanční ředitel
विक्रय निर्देशक
Direktoro de marketado
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
विक्री प्रबंधक
Direktoro de ventoj
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
Direktoro de klientoservo
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
मानव संसाधन निर्वाहक
Direktoro de la personaro
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
मानव संसाधन निर्वाहक
Direktoro de la personaro
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
निर्वाहक
Direktoro de ofico
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
कंपनी सचिव
Kompania sekretario
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
मुख्य लेखापाल
Ĉefa librotenanto
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
तकनीकि अधिकारी
Teknika direktoro
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
Direktoro de esplorado kaj disvolvado
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
उत्पादन निर्देशक
Direktoro de produktado
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
कारखाने का निर्वाहक
Direktoro de uzino
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben