dánsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
Formand og Administrerende Direktør
VB, finanční ředitel
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
Administrerende Direktør
USA, finanční ředitel
विक्रय निर्देशक
Marketingdirektør
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
विक्री प्रबंधक
Salgschef
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
Kundeservice Direktør
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
मानव संसाधन निर्वाहक
Personaledirektør
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
मानव संसाधन निर्वाहक
Personaleafdelingsleder
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
निर्वाहक
Kontorleder
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
कंपनी सचिव
Virksomheds Sekretær
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
मुख्य लेखापाल
Regnskabschef
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
तकनीकि अधिकारी
Teknisk Direktør
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
Forskning og Udviklings Direktør
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
उत्पादन निर्देशक
Produktionsleder
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
कारखाने का निर्वाहक
Fabriksdirektør
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben