rusky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Président Directeur Général (PDG)
Фин. дир. (финансовый директор)
VB, finanční ředitel
Président Directeur Général (PDG)
Ген. дир. (генеральный директор)
USA, finanční ředitel
Directeur Marketing
Главный маркетолог
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Directeur des Ventes
Главный менеджер по продажам
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Directeur Service Clients
Менеджер по работе с клиентами
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Директор по персоналу
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Менеджер по персоналу
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Directeur des Services Administratifs
Офис менеджер
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Secrétaire Général
Секретарь
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Chef Comptable
Бухгалтер
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Directeur Technique
Технический директор
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
Ресерч-менеджер
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Directeur de Production
Производственный директор
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Directeur d'Usine
Директов завода
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben