rumunsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Président Directeur Général (PDG)
Director general.
VB, finanční ředitel
Président Directeur Général (PDG)
Director general executiv.
USA, finanční ředitel
Directeur Marketing
Director de marketing
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Directeur des Ventes
Director de vânzări
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Directeur Service Clients
Directorul serviciului de relaţii cu clienţii
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Director de personal
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Director de resurse umane
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Directeur des Services Administratifs
Şef de birou
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Secrétaire Général
Secretar
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Chef Comptable
Contabil şef
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Directeur Technique
Director tehnic
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
Director de cercetare şi dezvoltare
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Directeur de Production
Director de producţie
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Directeur d'Usine
Directorul de fabrică
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben