portugalsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Président Directeur Général (PDG)
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
VB, finanční ředitel
Président Directeur Général (PDG)
Presidente
Diretor(a) Executivo(a)
Diretor(a) Geral
USA, finanční ředitel
Directeur Marketing
Diretor(a) de Marketing
Gerente de Marketing
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Directeur des Ventes
Diretor(a) de Vendas
Gerente de Vendas
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Directeur Service Clients
Diretor(a) de Relacionamento
Gerente de Relacionamento
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Diretor(a) de Recursos Humanos
Gerente de Recursos Humanos
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Directeur des Services Administratifs
Gerente de Escritório
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Secrétaire Général
Secretário(a)
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Chef Comptable
Contador(a)
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Directeur Technique
Diretor(a) Técnico(a)
Responsável Técnico(a)
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
Diretor(a) de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Gerente de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)-Brasil
Diretor(a) de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Gerente de Investigação e Desenvolvimento (I&D)-Portugal
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Directeur de Production
Diretor(a) de Produção
Gerente de Produção
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Directeur d'Usine
Gerente de Fábrica
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben