finsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Président Directeur Général (PDG)
Hallituksen puheenjohtaja
VB, finanční ředitel
Président Directeur Général (PDG)
Toimitusjohtaja
USA, finanční ředitel
Directeur Marketing
Markkinointipäällikkö
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Directeur des Ventes
Myyntipäällikkö
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Directeur Service Clients
Asiakaspalvelupäällikkö
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Henkilöstöpäällikkö
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Henkilöstöpäällikkö
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Directeur des Services Administratifs
Toimistopäällikkö
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Secrétaire Général
Toimitusjohtaja
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Chef Comptable
Talouspäällikkö
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Directeur Technique
Tekninen päällikkö
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
Kehitys - ja tutkimuspäällikkö
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Directeur de Production
Tuotantopäällikkö
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Directeur d'Usine
Tehdaspäällikkö
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben