dánsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Président Directeur Général (PDG)
Formand og Administrerende Direktør
VB, finanční ředitel
Président Directeur Général (PDG)
Administrerende Direktør
USA, finanční ředitel
Directeur Marketing
Marketingdirektør
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Directeur des Ventes
Salgschef
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Directeur Service Clients
Kundeservice Direktør
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Personaledirektør
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Personaleafdelingsleder
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Directeur des Services Administratifs
Kontorleder
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Secrétaire Général
Virksomheds Sekretær
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Chef Comptable
Regnskabschef
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Directeur Technique
Teknisk Direktør
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
Forskning og Udviklings Direktør
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Directeur de Production
Produktionsleder
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Directeur d'Usine
Fabriksdirektør
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben