česky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Président Directeur Général (PDG)
Předseda představenstva a generální ředitel
VB, finanční ředitel
Président Directeur Général (PDG)
Generální ředitel (CEO)
USA, finanční ředitel
Directeur Marketing
Marketingový ředitel
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Directeur des Ventes
Obchodní ředitel
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Directeur Service Clients
Ředitel servisu / klientských služeb
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Personální ředitel
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
Personální ředitel
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Directeur des Services Administratifs
Office Manager
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Secrétaire Général
Tajemník společnosti
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Chef Comptable
Hlavní účetní
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Directeur Technique
Ředitel informačních technologií
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
Vedoucí výzkumu a vývoje
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Directeur de Production
Produkční ředitel
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Directeur d'Usine
Ředitel továrny
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben