francouzsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Hallituksen puheenjohtaja
Président Directeur Général (PDG)
VB, finanční ředitel
Toimitusjohtaja
Président Directeur Général (PDG)
USA, finanční ředitel
Markkinointipäällikkö
Directeur Marketing
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Myyntipäällikkö
Directeur des Ventes
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Asiakaspalvelupäällikkö
Directeur Service Clients
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Henkilöstöpäällikkö
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Henkilöstöpäällikkö
Directeur des Ressources Humaines (DRH)
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Toimistopäällikkö
Directeur des Services Administratifs
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Toimitusjohtaja
Secrétaire Général
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Talouspäällikkö
Chef Comptable
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Tekninen päällikkö
Directeur Technique
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Kehitys - ja tutkimuspäällikkö
Directeur des Travaux de Recherche et de Développement
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Tuotantopäällikkö
Directeur de Production
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Tehdaspäällikkö
Directeur d'Usine
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben