esperantsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Hallituksen puheenjohtaja
Prezidanto kaj Administra Direktoro
VB, finanční ředitel
Toimitusjohtaja
Ĉefa Administra Oficiro
USA, finanční ředitel
Markkinointipäällikkö
Direktoro de marketado
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Myyntipäällikkö
Direktoro de ventoj
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Asiakaspalvelupäällikkö
Direktoro de klientoservo
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Henkilöstöpäällikkö
Direktoro de la personaro
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Henkilöstöpäällikkö
Direktoro de la personaro
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Toimistopäällikkö
Direktoro de ofico
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Toimitusjohtaja
Kompania sekretario
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Talouspäällikkö
Ĉefa librotenanto
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Tekninen päällikkö
Teknika direktoro
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Kehitys - ja tutkimuspäällikkö
Direktoro de esplorado kaj disvolvado
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Tuotantopäällikkö
Direktoro de produktado
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Tehdaspäällikkö
Direktoro de uzino
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben