řecky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Prezidanto kaj Administra Direktoro
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
VB, finanční ředitel
Ĉefa Administra Oficiro
Διευθύνων Σύμβουλος
USA, finanční ředitel
Direktoro de marketado
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Direktoro de ventoj
Διευθυντής Πωλήσεων
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Direktoro de klientoservo
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Direktoro de la personaro
Διευθυντής Προσωπικού
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Direktoro de la personaro
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Direktoro de ofico
Υπεύθυνος Γραφείου
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Kompania sekretario
Γραμματέας της Εταιρείας
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Ĉefa librotenanto
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Teknika direktoro
Τεχνικός Διευθυντής
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Direktoro de esplorado kaj disvolvado
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Direktoro de produktado
Διευθυντής παραγωγής
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Direktoro de uzino
Διευθυντής Εργοστασίου
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben