maďarsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Prezidanto kaj Administra Direktoro
Elnök és ügyvezető igazgató
VB, finanční ředitel
Ĉefa Administra Oficiro
Vezérigazgató
USA, finanční ředitel
Direktoro de marketado
Marketing igazgató
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Direktoro de ventoj
Kereskedelmi igazgató
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Direktoro de klientoservo
Ügyfélszolgálati menedzser
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Direktoro de la personaro
Személyzeti Igazgató
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Direktoro de la personaro
Emberi erőforrások igazgató (HR igazgató)
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Direktoro de ofico
Irodaigazgató
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Kompania sekretario
Vállalati titkár/titkárnő
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Ĉefa librotenanto
Főkönyvelő
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Teknika direktoro
Műszaki Igazgató
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Direktoro de esplorado kaj disvolvado
Kutatási és Fejlesztési Igazgató
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Direktoro de produktado
Termelési Igazgató
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Direktoro de uzino
Üzemi Igazgató/Üzemvezető
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben