korejsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Prezidanto kaj Administra Direktoro
의장님/ 이사님
VB, finanční ředitel
Ĉefa Administra Oficiro
CEO(씨이오)
USA, finanční ředitel
Direktoro de marketado
마케팅 담당자님
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Direktoro de ventoj
세일 매니저님
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Direktoro de klientoservo
고객서비스팀 매니저님
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Direktoro de la personaro
개인담당 매니저님 (퍼스널 디랙터 님)
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Direktoro de la personaro
인사관리 매니저님
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Direktoro de ofico
오피스 매니저님
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Kompania sekretario
회사비서
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Ĉefa librotenanto
최고 회계사님
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Teknika direktoro
기술관리자님
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Direktoro de esplorado kaj disvolvado
연구 개발 매니저님
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Direktoro de produktado
프로덕션 담당자님
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Direktoro de uzino
공장장님
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben