hindsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Prezidanto kaj Administra Direktoro
अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक
VB, finanční ředitel
Ĉefa Administra Oficiro
मुख्य निष्पादन अधिकारी (CEO)
USA, finanční ředitel
Direktoro de marketado
विक्रय निर्देशक
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Direktoro de ventoj
विक्री प्रबंधक
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Direktoro de klientoservo
ग्राहक सेवा कक्ष के निर्देशक
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Direktoro de la personaro
मानव संसाधन निर्वाहक
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Direktoro de la personaro
मानव संसाधन निर्वाहक
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Direktoro de ofico
निर्वाहक
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Kompania sekretario
कंपनी सचिव
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Ĉefa librotenanto
मुख्य लेखापाल
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Teknika direktoro
तकनीकि अधिकारी
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Direktoro de esplorado kaj disvolvado
अनुसंधन और परिवर्धन अधिकारी
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Direktoro de produktado
उत्पादन निर्देशक
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Direktoro de uzino
कारखाने का निर्वाहक
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben