finsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Prezidanto kaj Administra Direktoro
Hallituksen puheenjohtaja
VB, finanční ředitel
Ĉefa Administra Oficiro
Toimitusjohtaja
USA, finanční ředitel
Direktoro de marketado
Markkinointipäällikkö
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Direktoro de ventoj
Myyntipäällikkö
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Direktoro de klientoservo
Asiakaspalvelupäällikkö
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Direktoro de la personaro
Henkilöstöpäällikkö
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Direktoro de la personaro
Henkilöstöpäällikkö
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Direktoro de ofico
Toimistopäällikkö
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Kompania sekretario
Toimitusjohtaja
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Ĉefa librotenanto
Talouspäällikkö
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Teknika direktoro
Tekninen päällikkö
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Direktoro de esplorado kaj disvolvado
Kehitys - ja tutkimuspäällikkö
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Direktoro de produktado
Tuotantopäällikkö
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Direktoro de uzino
Tehdaspäällikkö
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben