dánsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Prezidanto kaj Administra Direktoro
Formand og Administrerende Direktør
VB, finanční ředitel
Ĉefa Administra Oficiro
Administrerende Direktør
USA, finanční ředitel
Direktoro de marketado
Marketingdirektør
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Direktoro de ventoj
Salgschef
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Direktoro de klientoservo
Kundeservice Direktør
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Direktoro de la personaro
Personaledirektør
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Direktoro de la personaro
Personaleafdelingsleder
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Direktoro de ofico
Kontorleder
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Kompania sekretario
Virksomheds Sekretær
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Ĉefa librotenanto
Regnskabschef
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Teknika direktoro
Teknisk Direktør
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Direktoro de esplorado kaj disvolvado
Forskning og Udviklings Direktør
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Direktoro de produktado
Produktionsleder
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Direktoro de uzino
Fabriksdirektør
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben