česky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Prezidanto kaj Administra Direktoro
Předseda představenstva a generální ředitel
VB, finanční ředitel
Ĉefa Administra Oficiro
Generální ředitel (CEO)
USA, finanční ředitel
Direktoro de marketado
Marketingový ředitel
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Direktoro de ventoj
Obchodní ředitel
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Direktoro de klientoservo
Ředitel servisu / klientských služeb
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Direktoro de la personaro
Personální ředitel
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Direktoro de la personaro
Personální ředitel
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Direktoro de ofico
Office Manager
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Kompania sekretario
Tajemník společnosti
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Ĉefa librotenanto
Hlavní účetní
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Teknika direktoro
Ředitel informačních technologií
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Direktoro de esplorado kaj disvolvado
Vedoucí výzkumu a vývoje
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Direktoro de produktado
Produkční ředitel
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Direktoro de uzino
Ředitel továrny
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben