rumunsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Formand og Administrerende Direktør
Director general.
VB, finanční ředitel
Administrerende Direktør
Director general executiv.
USA, finanční ředitel
Marketingdirektør
Director de marketing
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Salgschef
Director de vânzări
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Kundeservice Direktør
Directorul serviciului de relaţii cu clienţii
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Personaledirektør
Director de personal
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Personaleafdelingsleder
Director de resurse umane
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Kontorleder
Şef de birou
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Virksomheds Sekretær
Secretar
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Regnskabschef
Contabil şef
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Teknisk Direktør
Director tehnic
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Forskning og Udviklings Direktør
Director de cercetare şi dezvoltare
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Produktionsleder
Director de producţie
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Fabriksdirektør
Directorul de fabrică
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben