polsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Formand og Administrerende Direktør
Prezes i Dyrektor Zarządzający
VB, finanční ředitel
Administrerende Direktør
Prezes i Dyrektor Zarządzający
USA, finanční ředitel
Marketingdirektør
Dyrektor ds. Marketingu
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Salgschef
Dyrektor ds. Sprzedaży
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Kundeservice Direktør
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Personaledirektør
Dyrektor Działu Kadr
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Personaleafdelingsleder
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Kontorleder
Zarządca Wydziału
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Virksomheds Sekretær
Sekretarka/ Sekretarz
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Regnskabschef
Główny Księgowy
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Teknisk Direktør
Dyrektor Techniczny
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Forskning og Udviklings Direktør
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Produktionsleder
Dyrektor ds. Produkcji
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Fabriksdirektør
Dyrektor Fabryki
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben