italsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Formand og Administrerende Direktør
Amministratore delegato
VB, finanční ředitel
Administrerende Direktør
Amministratore delegato
USA, finanční ředitel
Marketingdirektør
Responsabile marketing
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Salgschef
Responsabile vendite
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Kundeservice Direktør
Responsabile del servizio clienti
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Personaledirektør
Responsabile risorse umane
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Personaleafdelingsleder
Responsabile risorse umane
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Kontorleder
Capoufficio
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Virksomheds Sekretær
Segretario aziendale
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Regnskabschef
Contabile
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Teknisk Direktør
Direttore tecnico
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Forskning og Udviklings Direktør
Responsabile ricerca e sviluppo
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Produktionsleder
Responsabile del finissaggio
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Fabriksdirektør
Direttore d'industria
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben