esperantsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Formand og Administrerende Direktør
Prezidanto kaj Administra Direktoro
VB, finanční ředitel
Administrerende Direktør
Ĉefa Administra Oficiro
USA, finanční ředitel
Marketingdirektør
Direktoro de marketado
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Salgschef
Direktoro de ventoj
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Kundeservice Direktør
Direktoro de klientoservo
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Personaledirektør
Direktoro de la personaro
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Personaleafdelingsleder
Direktoro de la personaro
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Kontorleder
Direktoro de ofico
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Virksomheds Sekretær
Kompania sekretario
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Regnskabschef
Ĉefa librotenanto
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Teknisk Direktør
Teknika direktoro
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Forskning og Udviklings Direktør
Direktoro de esplorado kaj disvolvado
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Produktionsleder
Direktoro de produktado
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Fabriksdirektør
Direktoro de uzino
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben