čínsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Formand og Administrerende Direktør
主席兼总裁
VB, finanční ředitel
Administrerende Direktør
首席执行官
USA, finanční ředitel
Marketingdirektør
营销总监
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Salgschef
销售总监
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Kundeservice Direktør
客户服务经理
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Personaledirektør
人事总监
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Personaleafdelingsleder
人力资源经理
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Kontorleder
办公室经理
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Virksomheds Sekretær
公司秘书
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Regnskabschef
总会计师
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Teknisk Direktør
技术总监
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Forskning og Udviklings Direktør
研发经理
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Produktionsleder
生产总监
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Fabriksdirektør
工厂经理
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben