španělsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Předseda představenstva a generální ředitel
Presidente / Director y Gerente General / Director Administrativo / Director Ejecutivo
VB, finanční ředitel
Generální ředitel (CEO)
Presidente / Director y Gerente General / Director Ejecutivo
USA, finanční ředitel
Marketingový ředitel
Director de mercadeo
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Obchodní ředitel
Director de ventas
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Ředitel servisu / klientských služeb
Director de atención al cliente
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Personální ředitel
Director de personal
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Personální ředitel
Director de RR.HH. (Director de recursos humanos)
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Office Manager
Director / Gerente
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Tajemník společnosti
Secretario de la Sociedad
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Hlavní účetní
Contador principal
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Ředitel informačních technologií
Director de informática
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Vedoucí výzkumu a vývoje
Director de investigación y desarrollo
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Produkční ředitel
Director de producción
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Ředitel továrny
Director de fábrica
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben