rumunsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Předseda představenstva a generální ředitel
Director general.
VB, finanční ředitel
Generální ředitel (CEO)
Director general executiv.
USA, finanční ředitel
Marketingový ředitel
Director de marketing
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Obchodní ředitel
Director de vânzări
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Ředitel servisu / klientských služeb
Directorul serviciului de relaţii cu clienţii
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Personální ředitel
Director de personal
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Personální ředitel
Director de resurse umane
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Office Manager
Şef de birou
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Tajemník společnosti
Secretar
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Hlavní účetní
Contabil şef
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Ředitel informačních technologií
Director tehnic
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Vedoucí výzkumu a vývoje
Director de cercetare şi dezvoltare
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Produkční ředitel
Director de producţie
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Ředitel továrny
Directorul de fabrică
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben