polsky | Fráze - Byznys a obchodní záležitosti | Tituly zaměstnání

Dopis | E-mail | Faktura | Nařízení | Schůzky | Rezervace | Zkratky | Tituly zaměstnání

Tituly zaměstnání - Firemní tituly

Předseda představenstva a generální ředitel
Prezes i Dyrektor Zarządzający
VB, finanční ředitel
Generální ředitel (CEO)
Prezes i Dyrektor Zarządzający
USA, finanční ředitel
Marketingový ředitel
Dyrektor ds. Marketingu
Zaměstnanec odpovědný za oddělení marketingu
Obchodní ředitel
Dyrektor ds. Sprzedaży
Zaměstnanec odpovědný za prodejní oddělení
Ředitel servisu / klientských služeb
Dyrektor ds. Obsługi Klienta
Zaměstnanec odpovědný za oddělení klientských služeb
Personální ředitel
Dyrektor Działu Kadr
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Personální ředitel
Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
VB, pracovník odpovědný za výběr ostatních zaměstnanců
Office Manager
Zarządca Wydziału
Zaměstnanec odpovědný za konkrétní kancelář
Tajemník společnosti
Sekretarka/ Sekretarz
Zaměstnanec odpovědný za obchodní korespondenci
Hlavní účetní
Główny Księgowy
Zaměstnanec odpovědný za obchodní finance
Ředitel informačních technologií
Dyrektor Techniczny
Zaměstnanec odpovědný za IT a komunikační služby
Vedoucí výzkumu a vývoje
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju
Zaměstnanec odpovědný za vývoj nových produktů
Produkční ředitel
Dyrektor ds. Produkcji
Zaměstnanec odpovědný za produkci výrobků
Ředitel továrny
Dyrektor Fabryki
Zaměstnanec odpovědný za chod továrny, kde je produkt vyroben